Thuê nhà Imperia Sky Garden

Hiển thị tất cả 10 kết quả

CĂN HỘ TÒA A – 3 NGỦ

Tòa A Imperia Sky Gaden
98,1m2
03
02
18.000.000
Xem thêm

CĂN HỘ TÒA B – 3 NGỦ

Tòa B Imperia Sky Gaden
103,5m2
03
02
25.000.000
Xem thêm

CĂN HỘ TÒA C – 3 NGỦ

Tòa C Imperia Sky Gaden
86,45m2
03
02
15.000.000
Xem thêm

CĂN HỘ TÒA D – 3 NGỦ

Tòa D Imperia
87,97m2
03
02
15.000.000
Xem thêm

CĂN HỘ TÒA A – 2 NGỦ 2 WC

Tòa A Imperia
74,83 m2
02
02
11.000.000
Xem thêm

CĂN HỘ TÒA B – 2 NGỦ 2 WC

Tòa B Imperia
74,83 m2
02
02
14.000.000
Xem thêm

CĂN HỘ TÒA C – 2 NGỦ 2 WC

Tòa C Imperia
74,83m2
02
02
14.000.000
Xem thêm

CĂN HỘ TÒA D – 2 NGỦ 2 WC

Tòa D Imperia
81,74m2
02
02
15.000.000
Xem thêm

CĂN HỘ TÒA A – 2 NGỦ 1WC

Tòa A Imperia
57,91m2
02
01
9.000.000
Xem thêm

CĂN HỘ TÒA D – 2 NGỦ 1 WC

Tòa D Imperia
57,91m2
02
01
11.000.000
Xem thêm